Засідання ректорату 07.02.2022

1. Про  заходи по реалізації рішень Вченої та Науково-технічної рад університету від 03.02.2022 р.

Доповідачі: Степаненко С.М. Тучковенко Ю.С.

( ̶  Наказ № 7 «ОД»  від 3.02.2022 р.,

 ̶   Положення про освітні програми,

̶    Наказ № 9 «ОД»  від 4.02.2022 р.,

̶    Наказ № 10 «ОД»  від 4.02.2022 р.)

2. Про проект порядку денного засідання Вченої ради ОДЕКУ 24.02.2022 р.

Доповідач: Павленко О.П.

( ̶  Проєкт порядку денного засідання  Вченої ради 24 .02.2022 р.)

 

 

3. Про  Про пропозиції щодо нагородження працівників ОДЕКУ у 2022 році

Доповідаіч: Сербов М.Г.

4. Інформації: