Засідання ректорату 22.06.2021

1. Про хід підготовки питань на засідання Вченої ради університету, яке має відбутися 30.06.2021р (доповідачі)  (Проект)

2. Про проект змін до Методики рейтингування кафедр (доповідач: Хохлов В.М.) (Проект)

3. Про стан виконання рішення ректорату від 11.05.2021р. щодо оплати за навчання та за проживання у гуртожитках (доповідач: Мансарлійська Т.М.)

4. Про стан виконання наказу «Щодо організації проведення акредитацій освітніх програм у 2021/2022 н.р.» від 08.06.21р., № 107-ОД  (доповідач: Степаненко С.М.)

5. Інформації:

5.1  Про стан підготовки угоди з Інститутом ВМС Національного університету “Одеська морська академія” щодо спільного використання Морського польового центру ОДЕКУ (ГФЛ) згідно з рішенням ректорату від 14.06.21р. (доповідач: Степаненко С.М.)

5.2 Про стан підписання додатків до контрактів зав. кафедрами та деканами щодо встановлення КПІ згідно з наказом по ОДЕКУ від 15.04.21р. “Про затвердження цільових показників ефективності, що наводяться у контрактах проректорів, деканів (директора), керівників ВСП та зав. кафедрами ОДЕКУ” (доповідач: Степаненко С.М.)

5.3 Про хід звітування НПП університету про виконання умов контракту (строкового трудового договору), у яких він закінчується 31.08.2021р (доповідач: Ізотов С.О.)