About subdivisions of the university block

Згідно з наказом №100 від 08.07.22р. «Про організацію освітнього процесу в осінньому семестрі» внести зміни до навчального плану магістерського рівня підготовки для денної форми навчання за освітньою програмою «Гідроекологія» та встановити початок навчання :
– для 1 р.н. з 01.10.2022р.;
– для 2 р.н. з 15.08.2022р.