Наукова діяльність та міжнародне співробітництво кафедри

Наукові інтереси викладачів кафедри пов’язані з проведенням досліджень, спрямованих на визначення еколого-економічної ефективності інновацій в екологічні послуги та поводження з електронними відходами, розробкою теоретико-методологічних засад розвитку екологічно безпечного туризму, вдосконалення регіонального механізму сталого розвитку економіко-екологічних систем.

 

Викладачі кафедри приймали участь в наукових програмах:

• Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd”, 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023) (Губанова О.Р., Арестов С.В.);

• Міжнародний науковий проект «Продукування та поширення ідей циркулярної економіки відповідно до плану дій ЄС» № 620966-ЕРР-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT (СНАУ, м. Суми, 2022) (Губанова О.Р., Шуптар-Пориваєва Н.Й.);

• Міжнародний проект «V4 Green Universities” (V4GU)* європейських університетів-членів всесвітньої мережі UI GreenMetric World University Ranking». Науково-практичний семінар «Університети як осередки сталості та екологізації освіти» (22 червня 2021р., м. Львів) (Губанова О.Р.)

• Міжнародний науково-методичний проект «Комплексна докторська програма з екологічної політики, менеджменту природокористування та техноекології – INTENSE», 586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP, Erasmus+ Programme (15.10.2017р. – 14.10.2020р.) (Робочий пакет (РП) 4. Забезпечення та моніторинг якості (Проф. Губанова О.Р. – керівник робочого пакету).

 

Протягом останніх років на кафедри економіки природокористування виконувались науково-дослідні роботи:

• «Організаційно-економічні засади забезпечення сталості туристичної діяльності в Одеській області», № 0120U105763, 10.2020 – 12.2023 р.р., (Проф. Губанова О.Р., проф. Андрєєва Н.М., доц. Арестов С.В., доц. Бунякова Ю.Я., доц. Попова М.О., доц. Шуптар-Пориваєва Н.Й. ст. викл. Плетос С.В., ст. викл. Андрущенко О.В.; асп. Сулейманова В.В.).

• «Теоретико-методологічні засади розвитку екологічно безпечного туризму в Одеській області», № держреєстрації 0117U000854, 02.2017 – 12.2019 р.р., (Проф. Губанова О.Р., проф. Андрєєва Н.М., доц. Арестов С.В., доц. Бунякова Ю.Я., доц. Дем’яненко С.Г., доц. Вартанян Г.В., ст. викл. Куваєва В.О., ст. викл. Плетос С.В., ст. викл. Поліщук Т.М., ст. викл. Поляничко О.В.; аспіранти – Андрущенко О.С., Шуптар Н.Й., Серницька К.В.).

• «Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності інвестицій в екологічні послуги», № держреєстрації 0114U000628, 01.2014 – 12.2016 р.р., (Проф. Губанова О.Р., доц. Арестов С.В., доц. Бунякова Ю.Я., доц. Дем’яненко С.Г., ст. викл. Вартанян Г.В., ст. викл. Куваєва В.О., ст. викл. Плетос С.В., ст. викл. Поліщук Т.М., ст. викл. Поляничко О.В.; аспіранти – Андрущенко О.С., Шуптар Н.Й.);

 

За останні роки аспірантами кафедри захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеню канд. екон. наук.: Шуптар-Пориваєва Н.Й. (2019 р.), Андрущенко О.С. (2021 р.).

 

Викладачі та студенти кафедри економіки природокористування приймають участь у наукових конференціях та семінарах міжнародного, національного, регіонального, міського та університетського рівнів. Наукова робота студентів здійснюється в науковому гуртку та студентському науковому семінарі з подальшою апробацією результатів досліджень на студентських наукових конференціях.

 

Кафедрою економіки природокористування в 2015 і 2017 роках проводилась Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», в 2019 та 2021 роках вона змінила свій рівень, розширивши коло учасників, і стала Міжнародною науковою конференцією «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців». Матеріали всіх конференцій розміщено на сайті ОДЕКУ.

 

За 2019-2023 роки викладачами кафедри опубліковано:

• 4 монографії;

• 28 наукові статті, з яких 6 у виданнях, що входять до Scopus, Web of Science;

• 135 тез доповідей на університетських, всеукраїнських, міжнародних (в Україні), міжнародних (в країнах СНД), закордонних конференціях.

 

Кафедра має наукові зв’язки з Інститутом ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса), Сумським державним університетом (м. Суми), Національним університетом водного господарства та природокористування (м. Рівне), Волинським національним університетом імені Лесі Українки (м. Луцьк) та Українським державним лісотехнічним університетом України (м. Львів), що забезпечує можливість проведення стажування та підвищення кваліфікації викладачами кафедри на базі відповідних установ, здійснення спільних науково-дослідних робіт та обмін досвідом щодо методичного забезпечення навчального процесу.