flowers

Розпорядження №60. Про формування компетентностей здобувачів вищої освіти щодо користування освітніми онлайн-платформами

flowers
  • 31.10.2022

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«31» жовтня 2022 р.

№ 60

«Про формування компетентностей здобувачів вищої освіти щодо користування освітніми
онлайнплатформами
»

Згідно з рішенням методичної ради від 26.10.2022 р. з метою формування компетентностей здобувачів вищої освіти ОДЕКУ щодо користування освітніми онлайн-платформами:
1. Включити до переліку дисциплін за вибором здобувача до всіх освітніх програм університету декілька (від 3 до 5) онлайн-курсів з освітніх онлайн-платформ Coursera, Udemy та edX,або спеціалізованих відкритих ресурсів, таких як
WMO ETRP Moodle Site (https://etrp.wmo.int/), COMET MetEd (https://www.meted.ucar.edu/index.php),
Climate
University (https://climateuniversity.fi/), тощо. Також до переліку вибіркових онлайн-курсів рекомендується включати курси, розроблені в рамках міжнародних освітніх проектів університету, в тому числі ECOIMPACT (http://e-impact.net/uk/), INTENSE International Network (INTENSE e-learning site), OPENSPACE 2022 (https://odeku.edu.ua/nimeczka-programa-daad-startuye-v-odeku/) тощо. Строк виконання – до 10.12.2022р., відповідальні – гаранти освітніх програм.
2. Ввести до Положення про індивідуальний навчальний план студента вимогу щодо опанування студентом протягом періоду навчання на освітній програмі щонайменше одного онлайн-курсу з переліку онлайн-курсів, включених до вибіркової частини цієї освітньої програми з освітніх онлайн-платформ, перелічених в попередньому пункті.

Строк виконання – до 30.11.2022р., відповідальні – ректорат, методична рада ОДЕКУ.


Ректор

Степаненко С.М.