Рішення засідання Вченої ради університету 30.09.2021р.

1. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 2021/2022 навчальний рік

(– Наказ № 188-ОД від 11.10.2021 р.,  План роботи)

2. Про підсумки роботи приймальної комісії ОДЕКУ по набору студентів та аспірантів в 2021 році

(–Наказ № 184-ОД від 04.10.2021 р.);

3. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2021/2022 навч. рік

(– Розпорядження № 3 від 05.10.2021 р.);

4. Про підсумки акредитації освітніх програм в 2020/21 навчальному році

(– Наказ №179-ОД від  04.10.2021 р.);

5. Про Положення “Про гарантів освітніх програм та групи забезпечення спеціальностей в ОДЕКУ

(– Наказ № 185-ОД від  04.10.2021 р., Положення);

6. Затвердження освітньої програми «Організація еколого-туристичної діяльності» (спеціальність 101 Екологія, бакалаврській рівень вищої освіти) та навчального плану до неї

(– Наказ № 181-ОД від 04 .10.2021 р.);

7. Про утворення та затвердження складу разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертаційного дослідження на здобуття наукового  ступеня доктора філософії

(– Наказ №178-ОД від  30.09.2021 р.);

8. Інформації