flowers

Перелік ліцензованих спеціальностей (спеціалізацій) для підготовки магістрів

flowers
  • 25.11.2020

Освітній ступень підготовки бакалаврів (денна, заочна форми навчання)

 

Шифр Назва спеціальності Конкурсна
пропозиція
051 Економіка Економіка довкілля і природних ресурсів
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент природоохоронної діяльності
081 Право Екологічна політика і право
101 Екологія Охорона навколишнього середовища
Екологічна безпека
Гідроекологія
Агроекологія
Екологічний контроль та аудит
103 Науки про Землю Метеорологія
Кліматологія
Агрометеорологія
Гідрологія
Океанологія
122 Комп’ютерні науки Інтернет програмування
Комп’ютерний еколого-екомічний моніторинг
183 Технології захисту навколишнього середовища
207 Водні біоресурси та аквакультура Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів (рибоохорона)
281 Публічне управління та адміністрування