About subdivisions of the university block

Про відділНапрями підготовкиАктуальна інформація

ПОЛОЖЕННЯ про про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету

 

Порядок реєстрації заяв і листів/звернень

 

Підрозділ: Відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації
Вид підрозділу: Структурний підрозділ Інституту післядипломної освіти
Будинок: Навчально-лабораторний корпус №1
Кабінет: 333
Телефон: +380662114312
E-mail: dean-zao@odeku.edu.ua

 

Одним з головних завдань Інституту післядипломної освіти є: підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій, установ з питань зростання рівня їх фахової майстерності, отриманні повного спектру необхідної інформації в сфері новітніх наукових досягнень, а також передового зарубіжного та вітчизняного досвіду з певної галузі спеціальності.

 

Інститут післядипломної освітипропонує слухачам:

– короткочасні і довготривалі програми підвищення кваліфікації в галузі гідрометеорології, екології, менеджменту, комп’ютерних наук згідно з ліцензованим обсягом набору;

– курси підвищення кваліфікації, в тому числі, для менеджерів, викладачів і інструкторів, зайнятих в галузі організації і проведення навчання персоналу і підготовки кадрів для національних гідрометеорологічних служб, а також інших зацікавлених осіб, пов’язаних з наданням освітніх послуг у сфері гідрометеорології та суміжних з нею областях.

 

Такі курси спрямовані на поглиблення теоретичних знань та розвиток практичних навичок, необхідних для надання освітніх послуг у сфері гідрометеорології та суміжних областях. В курсі вивчаються сучасні педагогічні підходи до організації та адміністрування процесу навчання, включена велика кількість практичних завдань.

 

Успішне завершення навчального курсу дозволить учасникам вдосконалити свої вміння планувати, проводити і адмініструвати, в межах своїх компетенцій і з урахуванням особливостей аудиторії.

 

Представники таких підприємств як: Комунальне підприємство «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради; Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» (КПБМР «БВАК»); ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ»; Приватне підприємство «Центр екологічної безпеки»; ТОВ «Оксаванекспорт ЛТД»; ДСНС України Український гідрометеорологічний центр; ДП «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці»; ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ»; Державне спеціалізоване підприємство «Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат»; Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух); ТОВ «БОРІВАЖ»; ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» та інших організацій і установ по завершенню навчання й складання екзамену (заліку), отримали свідоцтва (сертифікат) державного зразка про підвищення кваліфікації.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Одеський державний екологічний університет

Міністерства освіти і науки України,

має державну акредитацію (РД-IV  № 1674946 від 27.01.2015),

ліцензію на право ведення освітньої діяльності (AE № 527694 від 23.12.2014)

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ БАЖАЮЧИХ

ПІДВИЩИТИ КВАЛІФІКАЦІЮ ФАХІВЦІВ

у 2022-2023 н.р.

 

Інститут післядипломної освіти пропонує курси підвищення кваліфікації, які спрямовані на вдосконалення професійної діяльності фахівців для роботи на посадах керівників та провідних виконавців в галузі гідрометеорології, екології, менеджменту, комп’ютерних наук.

 

Навчання за програмами здійснюється в очній (з відривом від виробництва) формі та он-лайн з використанням систем дистанційного навчання. Програми можуть коригуватися за змістом і часом. При успішному закінченні навчання слухачі отримують свідоцтво або сертифікат про підвищення кваліфікації.

 

Пропонуються короткочасні та довготривалі програми за наступними напрямами:

 

Екологія

1. Оцінка впливу на довкілля – 2023: оновлення законодавчих вимог

2. Охорона атмосферного повітря на підприємстві: дозвільна система, контроль за викидами

3. Правила та вимоги щодо технічної експлуатації установок очистки газу (ГОУ)

4. Управління відходами на підприємстві

5. Професійна підготовка фахівців з інвентаризації викидів забруднюючих речовин

6. Радіаційна безпека і радіаційний контроль

7. Основи екології та охорона навколишнього середовища (МОРСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ)

8. Охорона атмосферного повітря

9. Моніторинг, оцінка та відновлення стану водних екосистем відповідно до Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС та її імплементація в Україні

10. Сертифікація лабораторії моніторингу навколишнього середовища згідно вимог ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання»

11. Автоматизований моніторинг і оцінка якості атмосферного повітря відповідно до сучасних вимог ЄС та України

12. ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації викладачів дисциплін екологічного спрямування

13. Професійна підготовка фахівців у сфері поводження з небезпечними та іншими відходами

14. Екологічні аспекти охорони навколишнього природного середовища на підприємстві

15. Новітні тенденції професіоналізації публічного управління в контексті еколого-орієнтованого розвитку

16. Екологічна безпека польотів повітряних суден

17. Організація, здійснення управління та контролю у галузі раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища

18. Гідробіологічні дослідження в екологічному моніторингу

19. Програма навчання та підвищення кваліфікації громадських інспекторів з охорони довкілля

 

Науки про Землю (Гідрометеорологія)

1. Синоптиків з Прогностичного забезпечення господарського  комплексу України

2. Синоптиків АМСЦ України

3. Синоптиків з метеорологічного забезпечення авіації

4. Начальників метеорологічних станцій держгідрометслужби України

5. Спеціалістів з експлуатації автоматизованих і не автоматизованих систем метеорологічних спостережень та зв’язку авіаційних метеорологічних станцій цивільних

6. Техніків-метеорологів АМСЦ з метеорологічного обслуговування авіації

7. Техніків-метеорологів гідрометеорологічних станцій ДСНС

8. Метеорологія

9. «Моделювання поверхневих вод суші»

10. Науково-методичні засади до визначення розрахункових і прогностичних характеристик  водного режиму річок і водойм в умовах змін клімату

11. Гідрологія суші та гідрохімія

12. Океанологія та гідрографія

13. Начальників-агрометеорологів

14. Техніків-агрометеорологів

15. Агрометеорологія та агроекологія

 

Водні біоресурси та аквакультура

1. Сучасні методи контролю якості та безпечності риби та морепродуктів

2. Організація спортивного і любительського рибальства

3. Сучасна акваріумістика

 

Менеджмент і Публічне управління та адміністрування

1. Новітні тенденції професіоналізації публічного управління

2. Навчання фахівців, які мають намір проводити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель

3. Навчання фахівців, які мають намір проводити діяльність із обстеження інженерних систем будівель

 

Комп’ютерні науки

Інформаційні технології в професійній діяльності фахівця

Увага ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПОСТІЙНИЙ НАБІР НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Якщо Вас зацікавить той чи інший курс, зазначений в нашому переліку навчальних курсів, будь ласка:

• звертайтеся за адресою і телефонами (вказані нижче) або

• зробіть електронну заявку на обраний курс, і співробітники Інституту післядипломної освіти обов’язково поспілкуються з Вами і нададуть всю необхідну інформацію.

Контакти:

Одеса 65016, вул. Львівська, 15, каб. 333 НЛК №1

deanzao@odeku.edu.ua

Тел. +38 066 211 4312

Електронна заявка на курс