Загальна інформація про кафедру економіки природокористування

Кафедра економіки природокористування була створена в 2004 році з метою підготовки фахівців, що здатні здійснювати професійну діяльність на підставі ринкових методів господарювання з урахуванням екологічних чинників. Засновником кафедри та її завідувачем протягом 10 років був доктор економічних наук, професор, академік НАН України  Борис Володимирович Буркинський. З листопада 2013 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Губанова Олена Ростиславівна.

Навчальне навантаження кафедри забезпечують професори, доценти, старші викладачі. Серед них:

Губанова О.Р., зав. кафедрою, д.е.н, професор;

Шуптар-Пориваєва Н.Й. к.е.ндоцент;

Попова М.О. к.е.ндоцент;

Арестов С.В. к.е.ндоцент;

Бунякова Ю.Я. к.геогр.н, доцент;

Андрущенко О.С., к.е.ндоцент;

Плетос С.В., старший викладач.