About subdivisions of the university block

Про iнститутАдміністраціяПідрозділи ІнститутуКонтакти

ПОЛОЖЕННЯ про Інститут післядипломної освіти Одеського державного екологічного університету

Інститут післядипломної освіти є структурним підрозділом Одеського державного екологічного університету, який створений у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність, Статуту Одеського державного екологічного університету.

Мета, діяльність та головні задачі Інституту післядипломної освіти:

– підготовка висококваліфікованих фахівців, підвищення професійних знань та компетенцій фахівців, удосконалення ділових якостей відповідно до вимог сучасних тенденцій розвитку економіки, науки, техніки й технологій;

– післядипломна освіта, підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій, установ з питань зростання рівня їх фахової майстерності, отриманні повного спектру необхідної інформації в сфері новітніх наукових досягнень, а також передового зарубіжного та вітчизняного досвіду з певної галузі (освітньої програми, спеціальності);

– організація та проведення курсів підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників інших закладів вищої освіти та професійно-технічних навчальних закладів;

– забезпечення надання освітніх послуг та підготовка фахівців за заочною (дистанційною) формою навчання за допомогою електронних освітніх технологій на початковому (короткому) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти за всіма ліцензованими в Одеському державному екологічному університеті спеціальностями.

 

До складу Інституту післядипломної освіти входять:

Відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації забезпечує організацію та проведення курсів підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів, стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників, науковців.
Навчально-консультаційний відділ заочної освіти забезпечує організацію, проведення освітнього процесу та підготовку кадрів без відриву від виробництва за заочною (дистанційною) формою навчання на початковому (короткому) та першому (бакалаврському рівні вищої освіти) за різними спеціальностями.

 

Директор Інституту післядипломної освіти

к.геогр.н., доцент

Катинська Ірина Вікторівна

Фахівець Інституту післядипломної освіти

(Відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації)

Бойко Інна Віталіївна

Секретар Інституту післядипломної освіти

(Навчально-консультаційний відділ заочної освіти)

Кузнєцова Валерія Леонідівна

Фахівець Інституту післядипломної освіти

(Відділ перепідготовки та підвищення кваліфікації)

Носенко Ганна Василівна

Секретар Інституту післядипломної освіти

(Навчально-консультаційний відділ заочної освіти)

 Подпоркіна Інна Русланівна

Одеса 65016, вул. Львівська, 15,

Будинок: Навчально-лабораторний корпус №1

Кабінет: 333

E-mail: dean-zao@odeku.edu.ua

Телефон:  +38 (0482) 32-67-55; +38 (067) 90-45-458