About subdivisions of the university block

 

Рішення

засідання Вченої ради університету

03 липня 2023 р.

 

1. Про підсумки профорієнтаційної роботи кафедр у 2022/2023 навчальному році

(Розпорядження № 46 від 14.08.2023 р.; Про стан виконання планів профорієнтаційної роботи кафедрами університету на 2022-2023 н.р.)

 

2. Про результати опитування здобувачів вищої освіти ОДЕКУ у весняному семестрі 2022/2023 н.р.

( – Результати опитування)

 

3. Про ліміти стипендій на ІІ півріччя 2022 р.

(– Наказ  № 92-ОД  від 7.07.2022 р.)

 

4. Про внесення змін до розділу 4 «Ректорський контроль» положення «Про систему контролю знань студентів в ОДЕКУ» (в ред. Наказу № 278 від 23.10.2019 р.)

(– Проєкт змін у Положенні)

 

5. Про положення «Про запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ОДЕКУ»

(– Проєкт Положення)

 

6. Про положення «Про радника ректора ОДЕКУ»

(– Проєкт Положення)

 

7. Про відкриття докторантури в ОДЕКУ зі спеціальностей 11.00.09 Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія та 11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

(– Про відкриття докторантури в ОДЕКУ)

 

8. Про ліміти стипендій на ІІ півріччя 2023 р.

 

9. Інформації