flowers

Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій, предметів ЗНО

flowers
  • 23.11.2020

Шифр

Найменування спеціальності/

Освітньої програми

Назва конкурсної пропозиції

Перелік предметів ЗНО

1-й обов’язковий

2-й обов’язковий

1

2

3

4

5

6

Денна/заочна форми навчання

101

Екологія

 

 

Екологія та охорона довкілля

Екологія та охорона навколишнього середовища (бюджетна) Українська мова або

Українська мова і література

Біологія або Математика,

або Історія Ук- раїни

Екологія та охорона навколишнього середовища (небюджетна) Українська мова або

Українська мова і література

За вибором вступ- ника за переліком предметів ЗНО
Екологічний контроль та аудит

(небюджетна)

Українська мова або

Українська мова і література

За вибором вступ- ника за переліком предметів ЗНО

103

Науки про Землю

 

 

Гідрометеорологія

Гідрометеорологія (бюджетна) Українська мова або

Українська мова і література

Математика або Іноземна мова, або Істо-

рія України

Гідрометеорологія (небюджетна) Українська мова або

Українська мова і література

За вибором вступ- ника за переліком предметів ЗНО

122

Комп’ютерні науки

 

 

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (бюджетна) Українська мова або

Українська мова і література

Математика або Іноземна мова, або Істо-

рія України