About subdivisions of the university block

Підрозділ: Цикл іноземних мов
Вид підрозділу: Циклова Комiсiя з Iноземних мов
Будинок: Навчально-лабораторний корпус №2
Кабінет: 607
Телефон: +38 (097) 356 36 51
E-mail: lang@odeku.edu.ua
Голова Циклової комiсii з Iноземних мов: к. філол. наук, доц. Шотова-Ніколенко Ганна Василівна
Опис: Загальна інформація
Підготовка студентів
Наукова діяльність та міжнародне співробітництво