About subdivisions of the university block

Підрозділ: Кафедра соцiально-гуманiтарних наук
Вид підрозділу: Кафедра
Будинок: Навчально-лабораторний корпус №2
Кабінет: 610
Телефон: +38 (067) 104 52 33
E-mail: ukrain@odeku.edu.ua
Завідувач кафедри: канд.іст.наук. доцент Бубнов Ігор Васильович
Опис: Загальна інформація
Підготовка студентів
Наукова діяльність та міжнародне співробітництво