Інструкція щодо вступу для іноземних громадян

Загальна інформація для іноземних громадян

До уваги іноземних студентів, які планують вступити до Одеського державного екологічного університету!

 

     Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», заплановано продовження прийому іноземних громадян до 15 грудня 2020 року (замість 01 листопада 2020 року) та до 15 квітня 2021 року (замість 01 березня 2021 року).
Вступ іноземних громадян відбувається очно, а навчання може бути за очною, дистанційною або заочною формами здобуття освіти, з урахуванням вимог, передбачених стандартами вищої освіти.
На сьогодні Постановою передбачено, що особи, які перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19, підлягають самоізоляції. Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів. Особа, яка підлягає самоізоляції, у зв’язку з перетином державного кордону, зобов’язана встановити та активувати мобільний додаток системи «Дій вдома» (далі — мобільний додаток). У разі неможливості встановлення такого додатка особа підлягає обсервації. Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.
Поточний контроль з використанням системи через мобільний додаток здійснюється за допомогою сукупності інформації, зокрема шляхом перевірки відповідності фотографії обличчя особи еталонній фотографії, зробленій під час встановлення мобільного додатка, та геолокації мобільного телефона в момент фотографування. Після встановлення мобільного додатка в будь-який час протягом доби особа отримує повідомлення (push-повідомлення). У разі отримання повідомлення особа повинна протягом 15 хвилин з використанням мобільного додатка зробити фотографію свого обличчя.
У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв’язку з особою через мобільний додаток, видалення, встановлення обмежень щодо передачі інформації за допомогою мобільного додатка до органів Національної поліції надсилається повідомлення про випадок порушення зобов’язання щодо самоізоляції. Надсилання повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю за виконанням зобов’язання щодо самоізоляції.
Надсилання повідомлення до органів Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.
Особи, які не повідомили про неможливість дотримання зобов’язання щодо самоізоляції (у тому числі використання мобільного додатка у разі перетину державного кордону) підлягають обсервації. Перебування осіб в обсерваторах, крім харчування, є безкоштовним.
Особи, які перебувають в обсерваторах, можуть отримувати особисті речі, продукти харчування (крім алкогольних напоїв та речей, заборонених до зберігання) та зобов’язані дотримуватися правил, установлених адміністрацією місця обсервації.
Транспортування осіб від місця обсервації до місць проживання здійснюється за власні кошти осіб.
Перебування в обсерваторах іноземців та осіб без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту) оплачується страховиком відповідно до поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування витрат, пов’язаних з обсервацією, або такими особами самостійно.

На території України на період дії карантину забороняється:
1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи;
3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні. Оскільки зазначена Постанова встановлює умови проведення карантину до 31 серпня 2020 року, питання про дотримання режиму самоізоляції іноземними вступниками, які прибуватимуть на навчання з вересня 2020 року, буде вирішуватись з урахуванням епідемічної ситуації.

З боку Одеського державного екологічного університету будуть забезпечені умови для самоізоляції вступників, які її підлягатимуть

 • Перелік ліцензованих спеціальностей (спеціалізацій) для підготовки бакалаврів

  Освітній ступень підготовки бакалаврів (денна, заочна форми навчання)

   

  Шифр Назва спеціальності Конкурсна
  пропозиція
  073 Менеджмент
  101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
  Гідроекологія та управління водними екосистемами
  Екологічний контроль та аудит
  Екологічна політика і право
  103 Науки про Землю Метеорологія, агрометеорологія та економіка змін клімату
  Гідрологія, океанологія та менеджмент водних ресурсів
  Менеджмент гідрометеорологічної діяльності
  122 Комп’ютерні науки Інтернет програмування
  Комп’ютерний еколого-екомічний моніторинг
  183 Технології захисту навколишнього середовища Системна радіоекологія, радіаційна безпека, технологічний аудит і контроль систем захисту навколишнього середовища
  Технології радіаційного контролю харчової та промислової продукції
  193 Геодезія те землеустрій Геодезія те землеустрій
  207 Водні біоресурси та аквакультура Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів (рибоохорона)
  Еколого-економічне управління рибним господарством та аквакультура
  242 Туризм Зелений (екологічно безпечний) туризм
  Туристична діяльність
  281 Публічне управління та адміністрування Зелений (екологічно безпечний) туризм

   

 • Перелік ліцензованих спеціальностей (спеціалізацій) для підготовки магістрів

  Освітній ступень підготовки бакалаврів (денна, заочна форми навчання)

   

  Шифр Назва спеціальності Конкурсна
  пропозиція
  051 Економіка Економіка довкілля і природних ресурсів
  073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент природоохоронної діяльності
  081 Право Екологічна політика і право
  101 Екологія Охорона навколишнього середовища
  Екологічна безпека
  Гідроекологія
  Агроекологія
  Екологічний контроль та аудит
  103 Науки про Землю Метеорологія
  Кліматологія
  Агрометеорологія
  Гідрологія
  Океанологія
  122 Комп’ютерні науки Інтернет програмування
  Комп’ютерний еколого-екомічний моніторинг
  183 Технології захисту навколишнього середовища
  207 Водні біоресурси та аквакультура Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів (рибоохорона)
  281 Публічне управління та адміністрування

   

Перелік документів для вступу

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до приймальної комісії ОДЕКУ заяву у паперовій формі.

 

 

До заяви іноземець додає:

 

 

 • 1)документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • 2)додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (при наявності);
 • 3)академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
 • 4)оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
 • 5)копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • 6)поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • 7)4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
 • 8)копію посвідчення закордонного українця (при наявності);
 • 9)іноземці, які вступають на навчання до ОДЕКУ за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені Правилами прийому в ОДЕКУ та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи про освіту мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України. Якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Заява та документи, зазначені у цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступника/студента.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

 • hostel
  Поселення в гуртожиток
  Всім іногороднім студентам денної форми навчання надаються місця у студентських гуртожитках університету, які знаходяться на відстані 150-200 м. від головного корпусу ОДЕКУ.

Більш детальна інформація наведена у розділі ІУ Правил прийому в ОДЕКУ у 2020 році, яка розташована на офіційному сайті університету за посиланням

Перейти globus-icon