flowers

Акредитація освітніх програм

flowers
  • 21.04.2021

Акредитація освітньої програми “Сталий туризм” (242 Туризм)

Акредитація освітньої програми

“Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України”

(103 Науки про Землю, бакалаврський рівень вищої освіти)

Акредитація освітньої програми “Гідрометеорологія”

(103 Науки про Землю, бакалаврський рівень вищої освіти)

Акредитація освітньої програми “Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів

(103 Науки про Землю, магістерський рівень вищої освіти)

Акредитація освітньої програми

“Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України”

(103 Науки про Землю, магістерський рівень вищої освіти)

Акредитація освітньої програми

“Метеорологія і кліматологія”

(103 Науки про Землю, магістерський рівень вищої освіти)

Акредитація освітньої програми

“Агрометеорологія”

(103 Науки про Землю, магістерський рівень вищої освіти)