About subdivisions of the university block

Про кафедруМагістерські роботиВикладачiВипускники кафедриНаукова діяльність здобувачів освітиНавчально-наукова лабораторія водних біоресурсів та аквакультуриСиллабуси навчальних дисциплін
Підрозділ: Кафедра водних біоресурсів та аквакультури
Вид підрозділу: Кафедри
Будинок: Навчально-лабораторний корпус №2
Кабінет: 707, 704-706, 710-711
Телефон: (093) 003-15-79
E-mail: biores@odeku.edu.ua
Завідувач кафедри: к. біол. н., доцент Бургаз Марина Іванівна
Опис: Загальна інформація
Підготовка студентів
Наукова діяльність та міжнародне співробітництво
Перейти на сайт дистанційного навчання кафедри водних біоресурсів та аквакультури
Практична підготовка ОПП “Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів”
Магістри кафедри водних біоресурсів та аквакультури, які захистили магістерські роботи в 2019 р.