Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського запрошує на роботу

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського запрошує на роботу:

 • метеоролога – актинометриста -1 вакансія;
 • гідролога – 3 вакансії.

Вимоги: освіта за фахом

Додаткова інформація: Полудень Іван 067 101 00 22

https://www.facebook.com/CGO.Official/

КРАЩИМ ВСТУПНИКАМ В ОДЕКУ В 2022 РОЦІ В ПОДАРУНОК НОУТБУК !

logo

КРАЩИМ ВСТУПНИКАМ В ОДЕКУ В 2022 РОЦІ

В ПОДАРУНОК НОУТБУК !

У зв’язку з широким впровадженням в освітній процес Одеського державного екологічного університету сучасних інформаційних технологій і дистанційних методів навчання та заохочення абітурієнтів, що вступають до університету в 2022 році, ректорат Одеського державного екологічного університету прийняв рішення заохотити кращого вступника за кожною спеціальністю, які вступили у 2022 році на 1-й курс бакалавріату на базі повної загальної середньої освіти (незалежно від форми навчання) з найвищими конкурсними балами (але не менше 165).

Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів

21 червня 2022 року за результатами роботи екзаменаційної комісії № 8 🌍 “Науки про гідросферу” гідрометеорологічна спільнота поповнилась кваліфікованими бакалаврами, які успішно захищали свої результати досліджень за такими тематиками:
👨‍🎓Кретов Андрій «Мінімальний та екологічний стік річок Півдня України» (науковий керівник Овчарук В.А., д-р геогр. наук, доцент) Кафедра гідрології суші
🧑‍🎓Шевченко Олексій «Територіальне довгострокове прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля в басейні р.Десна» (науковий керівник Шакізанова  Ж.Р., д-р геогр. наук, професор) Кафедра гідрології суші
👩‍🎓 Акіншина Карина «Сучасний водний режим річок басейну Сіверського Дінця в межах України» (науковий керівник Гопцій М.В., канд. геогр. наук, ст. викладач) Кафедра гідрології суші
👨‍🎓 Рибалко Єгор «Дослідження мінливості океанологічних та гідродинамічних характеристик вод вздовж східного берега Австралії» (науковий керівник Дерик О.В. ст. викладач; консультант: Берлінський М.А. д-р геогр. наук, професор) Кафедра океанологии и морского природопользования
👩‍🎓Корніловська Дар’я «Сезонний багаторічний стік річок суббасейну Сіверського Дінця» (науковий керівник Гопцій М.В., канд. геогр. наук, ст. викладач) Кафедра гідрології суші
👨‍🎓Ясинський Микита «Дослідження мінливості гідрологічних характеристик окремих регіонів Південного океану» (науковий керівник Пятакова В.Ф.,  асистент; консультант: Берлінський М.А. д-р геогр. наук, професор) Кафедра океанологии и морского природопользования
🧑‍🎓Антонов Данило «Визначення характеристик річного стоку в басейні р. Прип’ять» (науковий керівник Бурлуцька М.Е., канд. геогр. наук, доцент) Кафедра гідрології суші
👩‍🎓Крутенко Інна «Гідрохімічний режим річок гідрологічно пов’язаних з Придунайськими озерами» (науковий керівник Кічук Н.С. , канд. геогр. наук, доцент) Кафедра гідрології суші
🧑‍🎓Бовдуй Віктор «Довгостроковий прогноз максимальних витрат води весняного водопілля в басейні р.Сула» (науковий керівник Шакізанова Ж.Р., д-р геогр.наук, професор) Кафедра гідрології суші
Вітаємо наших бакалаврів 🥳🏆
Пишаємося, що кожен з вас зміг подолати всі перешкоди, дійти до захисту, побороти хвилювання та вже на рівні молодого фахівця розкрити актуальні питання з гідрології суші 🏞️ та океанів🌊
Щиро вдячні науковим керівникам, які були не лише провідниками по стежках науки, а й рушійним товкачем до жаданних результатів!
Віримо, що бакалаври продовжать свої дослідження у магістерських роботах!
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів на кафедрі економіка природокористування

21 червня 2022 р. на кафедрі економіки природокористування Одеського державного екологічного університету відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалаврів зі спеціальності 101 «Екологія» у  Екзаменаційній  комісії № 5.

Голова комісії:

 • Чугай А.В., д.тех.н., професор кафедри екології та охорони довкілля.

Члени ЕК:

 • Губанова О.Р., д. екон.н., професор, завідувачка кафедри економіки природокористування,
 • Бунякова Ю.Я., к. геогр.н., доцент кафедри економіки природокористування,

Секретар ЕК:

 • Андрущенко О.С., к. екон.н., старший викладач кафедри економіки природокористування.

Засідання Екзаменаційної комісії № 5 проводилось дистанційно на платформі ZOOM.  Студенти гр. СТ-18 е, Е-5 та Е-5т презентували та вдало захистили результати своїх кваліфікаційних робіт.

Кваліфікаційні роботи бакалаврів виконувалися під керівництвом: д. екон.н., професора  Губановой О.Р., к. геогр.н., доцента Бунякової Ю.Я., к. екон.н. , доцента Арестова С.В., к. екон.н. , доцента Попової М.О., к. екон.н. Андрущенко О.С., Плетос С.В.

У завершальному слові голова комісії та завідувачка кафедри відзначили актуальність обраних тем досліджень, високий рівень виконаних бакалаврських кваліфікаційних робіт, висловили подяку всім учасникам і присутнім на даному заході і побажання успіхів в майбутньому та запросили бакалаврів до вступу в магістратуру кафедри восени цього року.

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів на кафедрі гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ

22 червня 2022 року на кафедрі гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалаврів студентів групи ЕГ-18, який проходив в дистанційному ZOOM-форматі на засіданні Екзаменаційної комісії (голова – д.г.н. Чугай А.В.; члени: д.г.н., проф. Лобода Н.С., к.г.н., ст. викл. Катинська І.В., секретар: Чекамова Л.М.). Бакалаври кафедри успішно захистили перед комісією свої роботи, підготовлені під керівництвом викладачів Лободи Н.С., Ярова Я.С., тематика яких була присвячена вивченню сучасного гідроекологічного стану, екологічних ризиків, оцінки рівня антропогенного навантаження та якості вод річок басейнів Південного Бугу та Сіверського Донця. У завершальному слові голова комісії та завідувач кафедри відзначили актуальність обраних тем досліджень, високий рівень виконаних бакалаврських кваліфікаційних робіт, висловили подяку всім учасникам і присутнім на даному заході і побажання успіхів в майбутньому та запросили бакалаврів до вступу в магістратуру кафедри восени цього року.

none

non

non

non

non

non

non

 

non

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ» (АТМОСФЕРНІ НАУКИ)

17 червня 2022 р. успішно відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалаврів зі спеціальності 103 «Науки про Землю» (Атмосферні науки) у  Екзаменаційній  комісії № 7.

Голова комісії Овчарук Валерія Анатоліївна, д-р.геогр.наук, доцент кафедри гідрології суші ОДЕКУ, директор Гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ, гарант освітньої програми.

Члени ЕК:

 • Польовий А.М., д-р.геогр.наук, професор, зав. кафедрою агрометеорології та агроекології,
 • Прокоф’єв О.М., канд.геогр.наук, доцент, зав. кафедрою метеорології та кліматології,

Секретар ЕК:

 • Толмачова А.В., канд.геогр.наук, зав. навчальної лабораторії екології рослин та ґрунтознавства кафедри агрометеорології та агроекології.

Зважаючи на діючий воєнний стан засідання Екзаменаційної комісії № 7проводилось дистанційно на платформі ZOOM.  Сім студентів заочної форми навчання (гр. М-5т(інт) та А-50) презентували та вдало захистили результати своїх кваліфікаційних робіт:

 • Динаміка опадоутворення на станції Могилів-Подільський
 • Агрометеорологічні умови формування врожаю гречки в Житомирській області
 • Блокуючі процеси над територією України за останнє десятиріччя
 • Агрометеорологічні умови вирощування капусти в Поліссі
 • Особливості режиму опадів у Причорноморській зоні України на рубежі ХХ-ХХ1 століття
 • Температурно-вологісний режим Вінницької області
 • Температурний режим Одеської області

Кваліфікаційні роботи бакалаврів виконувалися під керівництвом доцентів кафедри метеорології та кліматології  к.геогр.н. Агайар Е.В., Волошиної О.В., Міщенко Н.М., Семергей-Чумаченко А.Б. та доцентів кафедри агрометеорології та агроекології к.геогр.н. Барсукової О.А. та Божко Л.Ю.

Всі кваліфікаційні роботи пройшли перевірку на унікальність тексту з гідним результатом – 80-98 %. Успішність та якість захисту кваліфікаційних робіт становили 100%. Оцінку «відмінно» отримали 43% бакалаврів.

Колективи кафедри метеорології та кліматології і кафедри агрометеорології та агроекології  виражають щиру подяку голові Екзаменаційної  комісії № 7 доктору географічних наук Овчарук Валерії Анатоліївні та всім членам Екзаменаційної комісії.

Вітаємо наших випускників-заочників з присвоєнням кваліфікації “Бакалавр з Наук про Землю” і бажаємо їм вдало продовжити свою професійну кар’єру з метеорологічного обслуговування цивільної авіації та метеорологічного забезпечення органів державної влади та управління й обслуговування галузей економіки України.

    Щиро бажаємо професійних звершень, сподіваємося на зустрічі у магістратурі

та на підтримку контактів  з фахових питань!!!!!


non

non

non

non

non

non

non

non

non

Урочиста церемонія нагородження співробітників університету з нагоди святкування 90-річчя ОДЕКУ

title

14 червня 2022 року відбулася урочиста церемонія нагородження співробітників університету з нагоди святкування 90-річчя Одеського державного екологічного університету. В ці нелегкі часи вдалося зібрати колектив та відзначити подяками, нагрудними знаками ОДЕКУ, почесними грамотами за багаторічну і сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток університету.

З привітальним словом виступив ректор ОДЕКУ Степаненко Сергій Миколайович та відзначив, що в історію університету вписано багато славетних імен його викладачів і випускників. Університет набув добрих традицій, знайшов своє неповторне обличчя, у нас створені широко відомі наукові школи, багата матеріальна база, підготовлені та працюють науково-педагогічні працівники та науковці, якими може пишатися будь-який заклад вищої освіти України! Всі ці здобутки є результатом самовідданої праці поколінь викладачів, співробітників та випускників, тому глибокий уклін і щирі слова великої подяки всім цим поколінням, всім, хто працює сьогодні! Уклін та подяка – за життя, знання і вміння, що віданні нашому закладу, за самовіддану працю, терпеливе подолання складнощів, які випали на долю закладу за 90 років!

 

odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90
odeku-90 odeku-90


 

 

Чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки природокористування

8 червня 2022 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки природокористування.

Слухали виступ: Романюк Олени, Шевченко Єлизавети.


none

none

none

none

none

none

none

Дякуємо всім присутнім за проявлений інтерес до заходу.

 

Привітання Терземана Володимира, за І місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Екологія”

Природоохоронний факультет, кафедра екології та охорони довкілля вітають ст. гр. МЕБ-20 Терземана Володимира, який посів І місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Екологія”. Бажаємо успіхів у подальшій науковій діяльності!

Заходи щодо попередження зараженості на грип, гострі респираторні вірусні інфекції та коронавірус 2019-nCoV

none
Архів