Освітні програмиСпеціальність 073 Менеджмент


Бакалаврський рівень вищої освіти»


Спеціальність 081 Право


Магістерський рівень вищої освіти»


Спеціальність 101 Екологія


Магістерський рівень вищої освіти»


Спеціальність 103 Науки про Землю


Рівень вищої освіти «молодший бакалавр»

Магістерський рівень вищої освіти»


Спеціальність 113 Прикладна математика

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування


Бакалаврський рівень вищої освіти»