Освітні програми
Спеціальність 074 Публічне адміністрування


Рівень вищої освіти «бакалавр»


Спеціальність 081 Право


Рівень вищої освіти «магістр»


Спеціальність 101 Екологія


Рівень вищої освіти «магістр»


Спеціальність 103 Науки про Землю


Рівень вищої освіти «магістр»


Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone